Yerleşke Altyapısı


Yerleşke Altyapısı

a.)Kanalizasyon: Altyapı kapsamında Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 1. Etap Kanalizasyon Hattı ihalesi yapılmış ve hizmete girmiştir.

    

 Master planı çerçevesinde yerleşke alanının tümünün kanalizasyon projesi hazırlanmış, 2548 m olan birinci etap kanalizasyon ağı 2009 yılında ihaleye çıkarılmış ve iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak binalar sisteme bağlanmıştır.

 b.) Trafo Tesisi: Altyapı kapsamında Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 1. Etap Trafo ve Enerji Nakil hattı ihalesi yapılmış ve hizmete girmiştir.

       

c.)   İletişim: Yerleşkemizde mevcut olan ve 2012 yılında hizmete girmesi planlanan birinci etap binaların da enerji ihtiyacını karşılayacak 2130 kw’lık köşk sistemli trafo tesis projesi hazırlanmış ve 2009 yılında ihalesi yapılarak aynı yıl hizmete sunulmuştur.
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan merkez ile yerleşkedeki tüm birimlerimiz arasında 10,000 m fiber optik bağlantısı kurularak, IP tabanlı IPECS-1200 telefon santrali kurulmuştur. Böylece yerleşkede hızlı internet ve ucuz telefon hizmeti verilebilmektedir. 

d.) Çevre Düzenlemesi

-Kamil Özdağ Fen Fakültesi :Çevre Düzenlemesi kapsamında Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Kamil Özdağ Fen Fakültesi çevre düzenlemesi ve peyzaj işlemleri ihale yapılmış ve hizmete açılmıştır.     

  

 

-Edebiyat Fakültesi Çevre Düzenlemesi kapsamında Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Edebiyat Fakültesi çevre düzenlemesi ve peyzaj işlemleri ihale yapılmış ve hizmete açılmıştır.