Üniversitenin Master Planının Hazırlanması


Üniversitenin Master Planının Hazırlanması  

Üniversitemizin Yerleşkesinin Master Planı hazırlanıp Devlet Planlama Teşkilatı başkanlığı tarafından onaylanmıştır.