ÖNEMLİ BAĞLANTILAR VE FORMLAR

 

 

Önemli Kurumlar ve Kuruluşlar

Karamaoğlu Mehmetbey Üniversitesi e-Hizmet
http://www.kmu.edu.tr/e-hizmet/

Karamaoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mevzuat Bilgi Sistemi
http://mevzuat.kmu.edu.tr/

Mevzuat Bilgi Sistemi
http://www.mevzuat.gov.tr

Kamu İhale Kurumu
http://www.ihale.gov.tr/ana_sayfa.html

Kamu İhale Bülteni
http://www.kamuihalebulteni.com/index.php

Resmi İhaleler
http://www.resmiihaleler.info/index.php

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx

E-Devlet
http://www.turkiye.gov.tr

T.C. Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php

T. C. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
http://www.bumko.gov.tr/

İnşaat Mühendisleri Odası
http://www.imo.org.tr/
http://www.imo.org.tr/mevzuat/teknik_bilgiler.php#.VRKqDe6sX1U

Elektrik Mühendisleri Odası
http://www.emo.org.tr/
http://www.emo.org.tr/mevzuat/ilgili_mevzuat.php

Makine Mühendisleri Odası
http://www.mmo.org.tr/
http://www.mmo.org.tr/genel/baglantilar.php

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal

Önemli Formlar ve Dosyalar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Önemli Formlar

 

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER