HAKKIMIZDA

 

ÖZGÖREV

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın özgörevi, üniversitemizin işleyişini her daim sağlamak için gerekli olan yapı, tesis, bakım, onarım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale, denetleme gibi alanlarda hizmet vermek; mevcut personel ve ekipman ile üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama süreçlerine destek vermek; kendi alanında konforlu ve estetik aynı zamanda donanımlı bir yapılaşmayı en ekonomik ve en uygun koşullarda sağlamak için akılcı yaklaşımlarla kurumsal eksiklikleri tamamlamaya yönelik eylem planları oluşturarak bunları gerçekleştirmeye çalışmak; güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek üniversitemiz içerisinde kullanılan tüm fiziki mekanların Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılmasını sağlamaktır.

 

UZGÖRÜŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın uzgörüşü, üniversitemizin stratejik planları ve ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik gelişmeler ışığında üniversitemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine taşımak için çaba sarf etmektir.