Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

HAKKIMIZDA

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen ''124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;

1. Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,

2. İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

3. Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,

4. Üniversitemizin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri ve kafeteryaları, toplantı salonları, tiyatro salonları, sinema salonları, kapalı spor salonları, açık spor sahaları, kamp yerleri ve her türlü bina ve mekan için fizibilite, proje, ihale ve yapım işlerinde süreçleri takip etmek ve işleri yürütmek,

5. İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,

6. Merkez kampüsün ve diğer il ve ilçelerdeki kampüslerin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme, ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

7. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,

8. Üniversitenin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,

9. Üniversitemizin arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak,

10. Üniversitenin makine teçhizat alımlarıyla ilgili teknik şartnameleri düzenlemek, ihale komisyonlarında özellikle yapım işlerinde kurumu temsilen teknik personel bulundurmak ve ihale komisyonlarında görev almak,

11. Kampusun ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,

12. Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamak,

13. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,

14. Amirler tarafından verilecek diğer görevleri yürütmektir.