HAKKIMIZDA

Amaçlar

1. Bilime ve estetiğe uygun yapılar planlamak

2. Planlanan yapıları yaptırmak

3. Yapılarda bakım-onarım, denetim gibi işleri takip etmek

 

Hedefler

1. Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik engellilerimize engelsiz, zamanın ihtiyaçlarını karşılayan modern işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve sosyal tesisler oluşturmaktır.

2. Bu yapı ve tesisleri inşa ederken yakın çevresi de düşünülmüş; yeterli açık ve kapalı otoparklara yaya ulaşım yollarına sahip, güvenliği sağlanmış, aydınlatma sorunu olmayan, yeşille maviyle sebillerle iç içe, kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış, rahat, kullanışlı ve binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmaktır.

3. Kampüsümüzün binalardan uzak çevresi de düşünülmüş olup; Peyzaj mastır planlarımız hazırlanmış bu planlarımıza uygun peyzaj uygulamaları, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik damlama sulama sistemleri ile yapılan alanların sürekli ve düzenli olarak bakımlarını yaptırmaktır.

4. Paydaşlarımızın katılımını sağlayarak botanik parkı, ağaçlandırma alanları, mesire alanlarımızı artırmak yanında yürüyüş yolları ile bunların birbirilerine bağlantılarını oluşturup yararlanıcıların bir panorama karşısında olduklarını hissetmelerin, açık alan aydınlatmaları ile gece vakitlerinde de bu hislerinin devamlılığını sağlamaktır.

5. Tamamen otomasyona bağlanmış ısı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemleri, ısınmada doğalgaz seçeneğini de sunmaktır.

6. Teknik altyapı uygulama projelerimizde master plan derecesinde yer alan pis su arıtma, temiz su arıtma, katı atık deposu ve imha tesislerimizi inşa ederek modern sağlık anlayışının gereklerine uygun bir kampus oluşturacağız.

7. Başta kreş ve ilköğretim imkanları olmak üzere kültür merkezleri, açık hava amfileri, tören ve şenlik alanları, açık ve kapalı spor sahaları, kordlar, yürüyüş yolları, kafeteryalar, lokantalar, lokaller, misafirhaneler, yurtlar, lojmanlar, kongre salonları, konferans ve sergi hacimleri, rekreasyon alanları, düzenleyerek modern kampus ortamı hazırlamak.

8. Ulaşım ve iletişim imkanlarının hızla artarak mesafeleri kısaltıp süreleri azalttığı çağımızdan kopmamak için kampus içi ve dışı optik telli, telsiz bağlantıları oluşturarak, uydu kanallarını kullanarak, bilbordlar koyarak ve gelişen teknolojileri takip edip devreye sokarak paydaşlarımızın bilgiye erişmelerini bilgi vermelerini ve böylece dünyaya bağlanmalarını sağlayacağız.

9. Bir yandan mastır planlarımızda ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak bu hedeflere ulaşırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını çağdaş ölçülerde hızla tamamlayıp örnek alınan sinerjik bir birim haline gelmek.